Støtteordning

Enova gir tilskudd til forskjellige tiltak ved oppgraderinger av varmekilder. I mange år ble det gitt støtte til Luft/luft varmepumper og Enova var en sterk bidragsyter til å øke bevisstheten til forbrukeren. Luft/luft tilskudd er avsluttet da målet for antall solgte varmepumper ble oppnådd.

Luft/vann er den ”nye” Luft/luft. Enova tilbyr tilskudd til slike varmepumpe under forutsetning av at arbeidet utføres av fagfolk.

Før du starter registreringen av tiltaket, vil Enova SF minne deg om noen viktige forutsetninger for tilskuddet. Komplette beskrivelser av kriteriene, samt veiledning for gjennomføring, ligger her. Du vil bli bedt om å bekrefte kjennskap til kriteriene helt på slutten av denne registreringsprosessen.

Du kan få tilbake 25 % av dokumentert totalkostnad. Dette er inkludert merverdiavgift. Du har rett til å få tilbake maksimalt 10.000 kr for en luft-vann varmepumpe. Har varmepumpa energimåler for strøm og varme, økes maksimalt beløp til 20.000 kr. I tillegg til dette kan du ved fjerning av oljekjel og tank, i kombinasjon med investering i varmepumpa, øke maksimalt beløp med ytterligere 10.000 kr.

Før du registrerer kostnadene, må tiltaket være ferdig gjennomført og betalt, og alle fakturaer må foreligge. Husk at for å ha rett til å få tilbake penger for energimåler og fjerning av oljekjel og tank, må kostnadene til dette dokumenteres samtidig med kostnadene til varmepumpa.

Det må fremgå på fakturaen hvilken varmepumpemodell som er valgt. Der energimålerne ikke er integrert i varmepumpa, må det fremgår av faktura at energimålere er installert. Merk at siste faktura må være fra 2015, og kan ikke være eldre enn fire måneder. Varmepumpa kan ikke være kjøpt tidligere enn for 12 måneder siden.

Dersom du ønsker ekstra tilskudd til energimålere og utfasing av oljekjel og oljetank krysser du av for dette underveis i registreringsprosessen.

 

www.tilskudd.enova.no

 • Med Verisure

   

Med Verisure blir din Panasonic-varmepumpe enda smartere

 • Som eksklusiv produsent av varmepumper, inngår Panasonic i Verisures system for det oppkoblede smarthuset.

  Det første konkrete resultatet av samarbeidet er en fullstendig integrert løsning av Panasonics luft/luft-varmepumper og Verisures veletablerte plattform for smarthus. Løsningen innebærer at varmepumene kobles sammen med flere tjenester for smarthus. Dermed får brukeren kontroll over sine energisystemer, sikkerhetsløsninger og andre funksjoner som det oppkoblede smarthuset omfatter. Alle funksjoner håndteres enkelt via Verisure App.

  Les mer på www.verisure.no og www.aircon.panasonic.eu/NO_no/ranges/domestic/

   

Kontakt din forhandler i dag for GRATIS befaring!

 • Ring oss i dag!
  Bli kontaktet av din lokale forhandler

  Eller ring 22 90 79 90